עדכון שבועי מה במועצה

 

newsletter121.6.12.2018.pdf