הודעה למעוניינים/ות לשמש כמזכיר/ת ועדת קלפי בבחירות למועצה האזורית עמק הירדן

לפרטים נוספים