בשל חופשת קיץ מרוכזת - החל מיום 19.8.18 ועד ליום 23.8.18.

משרדי המועצה האזורית עמק הירדן יהיו סגורים במהלך חופשת הקיץ, למשך שבוע ימים: החל מיום 19.8.18 ועד ליום 23.8.18. המועצה תשוב לפעילות מלאה ביום ראשון 26.8.2018 .