מסגרת מועדונית חברתית אשר פועלת בתוך הישוב ומופעלת על ידי אחד התושבים.