תושבים יקרים,

משרד הפנים, בשיתוף עם המועצה אזורית עמק הירדן, מאפשר הגשת בקשה לסיוע להבטחת ביטחון תזונתי לאוכלוסיות זכאיות על רקע משבר הקורונה.

הסיוע יינתן על פי קריטריונים לזכאים באמצעות כרטיס נטען לרכישה ברשת מזון, אשר נבחרה במכרז שנערך על ידי משרד הפנים.

הכרטיס הנטען יימסר לזכאים ישירות על ידי שליח של רשת המזון בכתובת הרשומה במועצה של הנכס הזכאי לקבל הנחה מתשלום ארנונה כמפורט להלן.

זכאים להגיש בקשה לסיוע באמצעות המועצה תושבים אשר אינם מקבלים הנחה בארנונה, אולם עומדים באחד משני הקריטריונים הבאים:

  1. תושב שאינו מקבל הנחה בתשלום הארנונה, אולם הוא עומד בדרישות לזכאות לקבל הנחה מעל 70% בתשלום הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בחוק.
  2. תושב אזרח וותיק המקבל הבטחה הכנסה וזכאי לקבל 100% הנחה בתשלום הארנונה לפי החוק (גם אם אינו מימש את זכאותו)

תושבים אשר סבורים כי הינם זכאים על פי אחד מהקריטריונים הנ"ל רשאים להגיש למועצה בקשה עד ליום 01.04.2021 .

לבדיקת הזכאות על פי מבחן הכנסה ולהגשת בקשה -  לחצו כאן.

הגשת הבקשה לקבלת סיוע בבטחון תזונתי - בכפוף לחתימתכם על טופס אישור העברת פרטים. למילוי הטופס ולחתימה עליו - לחצו כאן 

יובהר כי תושבים שאינם רשומים במשרד הפנים כתושבי המועצה האזורית עמק הירדן, נדרשים להגיש את בקשתם ישירות למשרד הפנים. למידע נוסף באתר משרד הפנים לחצו כאן .