אנשי קשר

מען למכתבים: החברה לפיתוח עמק הירדן, מ.א. עמק הירדן 15132

מטרות החברה

קידום הפיתוח העסקי ופרויקטים כלכליים במרחב המועצה האזורית עמק הירדן.
חיזוק ופיתוח מקורות תעסוקה בחקלאות ובתיירות. הפעלת החברה לפיתוח עמק הירדן . עידוד יזמים לפיתוח עסקים באזור.