זו השנה ה-24 שבה מקיימת המועצה האזורית עמק הירדן את המסע לפולין. המסע מנוהל ומרוכז על ידי צוות מרכז עידן ומדריכי חברת ההדרכה - "המעורר" מקיבוץ רביד.

המסע מתקיים מטעם מרכז עידן, המחלקה לחינוך חברתי במועצה ומשתתפים בו חניכי/ות שכבת י"א הלומדים בבית ירח וכן תושבי עמק הירדן שאינם לומדים בבית ירח.

ברצוננו ליידע ולעדכן את הורי תלמידי כיתה י"א, המעוניינים להשתתף במסע, במספר נושאים חשובים.

למסע שלושה חלקים: תהליך ההכנה, המסע בפולין והחזרה לארץ. מדובר בתהליך חינוכי משמעותי ביותר לנער/ה, לקבוצה ולמשפחה. אנחנו שמים דגש רב על היבטים חברתיים ועל התהליך האישי והקבוצתי שעוברים החניכים במהלך תהליך ההכנה, על המסע עצמו והחזרה לארץ ולשגרה. בנוסף לכך מתקיימת למידה מעמיקה של מגוון נושאים הקשורים לשואה ולמלחמה ולהיסטוריה של העם היהודי.  כל זאת - כדי להבינם טוב יותר ולבנות עם החניכים מטען לימודי וערכי רב למסע עצמו ולטובת היותם אזרחים בחברה הישראלית.

 

אלו הן העלויות במסע הנוכחי:

עלות המסע בפולין - לחניך:      4,770 ₪

עלות ההכנה למסע:                  400 ₪        

מצורפים מסמכים לטובת המעוניינים להירשם למסע התלמידים לפולין 2019.

ההרשמה והתשלום עבור ההכנה למסע מתבצעים באמצעות פורטל התשלומים של המועצה האזורית עמק הירדן.

 את התשלום עבור המסע עצמו יש להסדיר מול חברת הנסיעות איילה טורס. הקליקו - לטופס הרשמה ותשלום 

 

הורי שכבה י"א:  

הנכם מוזמנים לערב הורים לפתיחת תהליך ההכנה למסע. המפגש יתקיים ביום שני 10.12.2018, בשעה 18:00, באודיטוריום של המכללה האקדמית כנרת (בניין אלפרין). 

 

מידע כללי על המסע וההכנה לקראתו:

המסע לפולין יתקיים במהלך חופשת פסח: 10.4.2019-16.4.2019

תהליך ההכנה מתחיל ביום שני, 26.11.2018 בבית ירח בין השעות 16:00-19:00

אנו מציעים לשוחח בבית ולקבל החלטה משותפת על הרצון להשתתפות של בנכם/בתכם בתהליך ההכנה ובמסע לפולין, על כל המשמעויות הכרוכות בכך מבחינה ערכית, חינוכית, רגשית וכלכלית.

במהלך תהליך ההכנה נקיים מפגש להורים בלבד וכן ערבים משותפים להורים ולבני הנוער- מצורפת תוכנית המפגשים, אנא הכניסו את תאריכי המפגשים ליומנים!

מהנערים/ות נדרש להשתתף בכל מפגשי ההכנה למסע, בפעולות ובסמינרים.

מלבד חובת הנוכחות, אנו דורשים גם השתתפות אקטיבית בשיחות, בדיונים ובהשתתפות בקבוצה כבסיס חיוני ליצירת תהליך משמעותי עבורם.

חניך/ה אשר ייעדרו ממפגשי ההכנה ללא אישור, לא יכלו להמשיך בתהליך ההכנה ולהשתתף במסע לפולין. כמו כן, חניך/ה אשר יחרוג מכללי ההתנהגות הנאותים וינקוט באלימות פיזית ומילולית כלפי מדריך או חניך אחר - יורחק/תורחק לאלתר מתהליך ההכנה והמסע.

המפגש הראשון יתקיים בבית ירח ביום שני, 26.11 בין השעות: 16:00-19:00.

חובה להשתתף במפגש זה ומומלץ למתלבטים להגיע ולקבל החלטה לגבי השתתפות בתהליך רק לאחריה. לא יוכלו להצטרף חניכים למסע אם לא היו במפגש הראשון.

 

מצורף טופס המכיל מידע עבור ההורים: על תהליך ההכנה למסע, מה שחשוב לדעת לקראת היציאה והזמנה לערב הורים.

 דף מידע והזמנה למפגש

משרד החינוך מעניק מדי שנה מלגות לתלמידים המבקשעים להצטרף למסע. נכון לרגע זה, אין עדכון בנוגע לאופן חלוקת המלגות לשנת הלימודים תשע"ט. אנו נעדכון ברגע שיהיהו פרטים נוספים.  

מצורפים  טפסי הרשמה למסע של מרכז עידן. נא להדפיס את הטפסים, למלא ולהעביר למדריכי הקבוצות.