יום 4 בפולין, 2/4.

את בוקר יום ראשון פתחנו כהרגלנו בהשכמה מוקדמת וארוחת בוקר. העמסנו את המזוודות על האוטובוס ושמנו פעמינו אל ישיבת חכמי לובלין אשר בעיר לובלין.

התרשמנו מהמבנה המרשים שהוקם על ידי הרב שפירא ב-1930 ושימש מרכז יהדות ענק ומשמעותי עבור מאות תלמידי ישיבה מכל רחבי לובלין. כשהגיעו הגרמנים לעיר, הם שרפו אלפי ספרים מארון הספרים היהודי ועד היום ניתן להרגיש כי משהו חסר, משהו אבד בישיבה. כיום, הישיבה לא משמשת כישיבה פעילה, אך משלחות רבות מבקרות בה וכן נערכים בה כנסים רבים של יהדות פולין המתחדשת. שוחחנו גם על תנועת החסידות והמהפכה שחולל הבעל שם טוב בעולם היהודי. אין ספק שביקור זה הוסיף עוד נדבך לתכני המסע שלנו והינו חלק משמעותי בתמונה שאנו בונים ביחד, של החיים היהודיים לפני המלחמה, בזמן המלחמה ואחריה.

לאחר נסיעה קצרה, הגענו אל מחנה מאיידנק במזג אויר מעולה.

במחנה הנורא הזה, סמל להתגלמות הרוע, האכזריות והאלימות, קראנו עדויות רבות וקשות שהסבירו על אורח החיים וסדר היום הקשה מנשוא במחנה. בין העדויות, קראנו מדבריה של הלינה בירנבאום, ניצולת המחנה ואמא של יעקב גלעד. דרך עדותה ושיריו של בנה, שוחחנו גם על המתח בין דור הניצולים ל"דור השני", בניהם ובנותיהם של הניצולים. במאיידנק ערכנו שני טקסים מרגשים שחניכי המסע הכינו וההתרגשות הרקיעה שחקים בקטעי הקריאה המרגשים, הנגינה ושירת "התקווה".

לעת ליל, הגענו לקראקוב, סעדנו בנוהל הרגיל ובקבוצות עיבדנו את אשר עבר עלינו היום. בסוף הפעולה, מדריכינו החביבים חילקו לחניכים והחניכות את המכתבים המרגשים שההורים והחברים כתבו וכעת – לילה טוב!

מחר- יום בקראקוב.

נשתמע…

פולין 2017 יום 4

פולין 2017 יום 4פולין 2017 יום 4פולין 2017 יום 4