יחידת מתנדבים שהייתה אמורה לקום במסגרת אגף הקהילה עדיין לא הוקמה עקב הקושי למצוא אדם מתאים שיבנה וירכז את הנושא. הכוונה היא להקים יחידה שתרכז ותפתח את נושא ההתנדבות בעמק הירדן למען התושבים בגילאים השונים ולצרכים מגוונים. בהזדמנות זו אני קוראת למי שמחפש אתגר בחיים ורוצה לתרום מיכולותיו ומרצו ויהיה מוכן לשקול תפקיד זה,לפנות לגליה סלע מנהלת אגף קהילה.