אנשי קשר במחלקה 

יאיר ילובסקי
מנהל האגף
04-6757624
052-2626141
ערן שגיא
מנהל ארגוני
04-6757644
050-8199797
ענת בז'רנו
מזכירת האגף
04-6757624
רותם אלטמן
קצינת ביקור סדיר
04-6757616
050-4242788
 

יומן החופשות המלא במערכת החינוך תש"פ