סמל
ועדה
אזורית


שם ועדה
אזורית


סמל
ישוב


שם
ישוב


מספר
ריכוז

מיקום


מספר
קלפי

3

צפת

8000

צפת

600

רחבת השוק העירוני

3075.9

4

כנרת

46

יבנאל

600

חניון אולם ספורט

3096.9

4

כנרת

47

כפר תבור

600

מגרש חניה ו.ת. ובניה

3097.9

4

כנרת

62

דגניה א'

600

חניון חול מכללת כנרת

3100.9

4

כנרת

65

מגדל

600

חניון מאחורי המתנ"ס

3098.9

4

כנרת

371

כדורי

600

כניסה לכדורי מאחורי המועצה

3101.9

4

כנרת

481

מגאר

600

חניון בית העם

3095.9

4

כנרת

508

כפר כמא

600

חניון שוק תיירותי

3099.9

4

כנרת

530

עיילבון

600

חניית מתנ"ס

3102.9

4

כנרת

6700

טבריה

600

חניון מול חוף גיא

3094.9