סמל
ועדה
אזורית


שם ועדה
אזורית


סמל
ישוב


שם
ישוב


מספר
ריכוזשם ריכוז


מספר
קלפ

4

כנרת

46

יבנאל

600

חניון אולם ספורט

2104.9

4

כנרת

47

כפר תבור

601

רחוב המייסדים, קופת חולים

2105.9

4

כנרת

62

דגניה א'

600

חניון חול מכללת כנרת

2108.9

4

כנרת

65

מגדל

600

חניון מאחורי המתנ"ס

2106.9

4

כנרת

371

כדורי

600

כניסה לכדורי מאחורי המועצה

2109.9

4

כנרת

481

מגאר

600

חניון בית העם

2103.9

4

כנרת

508

כפר כמא

600

חניון שוק תיירותי

2107.9

4

כנרת

530

עיילבון

601

מגרש כדורסל מתחת למתנ"ס

2110.9

4

כנרת

6700

טבריה

601

 רחוב החשמונאים רקטי, קופת חולים

2101.9