אגף קהילה ושירותים חברתיים
מענה טלפוני:  04-6757609
08:00-12:30
13:30-15:30
12:30-13:30 הפסקת צהריים

 

אגף כספים / גביה 

מענה טלפוני: 04-6757602 
8:30-12:30  
13:30-15:30
הפסקת צהרים 12:30-13:30

 

אגף חינוך נוער וספורט
מענה טלפוני: 052-262-6141
08:00-12:30
13:30-15:30
הפסקת צהריים 12:30-13:30

 

אגף ישובים
מענה טלפוני: 04-6757687
08:00-12:30
13:30-15:30
הפסקת צהריים 12:30-13:30

 

אגף הנדסה
מענה טלפוני: 04-6757645
בימים א', ג', ה': 
08.30 - 12.30 
13.30 – 15.30
הפסקת צהריים: 12:30-13:30

 

אגף שפ"ע ותפעול
מענה טלפוני :04-6757648
ימים א'-ה'  
08.30 - 12.30 
13.30 – 15.30
הפסקת צהריים: 12:30-13:30

 

המועצה הדתית

מענה טלפוני: 04-6757638

ימים א'-ה'  
08.30 - 12.30 
13.30 – 15.30
הפסקת צהריים: 12:30-13:30

 

דובר המועצה, עמי כברי 050-8648866 

ימים א'-ה' , 08:00  - 18:00

במקרים שאינם סובלים דיחוי - ניתן לשלוח לדובר הודעות ווטסאפ 24/7.

מנהלת יחידת הבריאות במועצה, זוהר יחיאלי 050-8651915 

ימים א'-ה' , 08:00  - 18:00

 

לשכת ראש המועצה           04-6757600

לשכת מנכ"לית המועצה     04-6757603

 

לספר הטלפונים של המועצה