בשבוע שעבר קיימנו בספריה האזורית של עמק הירדן מפגש שאליו הגיעו כל הספרניות בעמק. זו הפעם הראשונה שכל הספרניות מהישובים והקיבוצים השונים מתכנסות ומדברות על נושאים וסוגיות שמשותפים לכל הספרניות באזור. חשוב לציין, שהספרניות (ברובן מהקיבוצים) עובדות בהתנדבות ועושות את עבודתן באמונה ובתחושת שליחות לאורך שנים.

במפגש סיפרה כל אחת מן הספרניות על המתרחש בספרייתה וניסתה לאפיין את מי שמגיעים אליה. הדברים שעלו במפגש היו מרתקים; הספרניות נתנו טיפים וביקשו ללמוד אחת מנסיונה של חברתה. גם דילמות עלו במפגש הזה, דילמות שקשורות לשאלה: מה מקומה של הספריה ושל הספר המודפס במאה ה-21 , כאשר המסכים השונים מעצבים את חיינו ואת הרגלי הפנאי שלנו.

המסקנה שאיתה יצאו כולן היתה: אסור לוותר ! הספר טרם איבד את תפקידו בחינו, בהעשרה ובהרחבת האופקים.

בחלק השני, סיפרה יעל כרמי על כתיבה בכלל ועל כתיבה בבלוג בפרט. לאחר ההרצאה, התפתח דיון מרתק על ההבדלים בין מה שנכתב בספר למה שנכתב בעולם הוירטואלי.

לקראת סיום, ביקשה מנהלת אגף קהילה וחברה, הגב' איריס שובל, לברר עם הנוכחות מה לדעתן מקומה של הספרייה האזורית בחיי העמק ובספריות הקיבוציות.

זה היה מפגש ראשון שאחריו צפויים עוד מפגשים שמטרתם למידה, שיתוף רעיונות והתמודדות משותפת עם אתגרים.

מפגש הפיסגה של ספרניות העמק

מפגש הפיסגה של ספרניות העמק