לעיון בסקר ערכי טבע ונוף בעמק הירדן 2019 שבוצע

על ידי 'ליגמ פרוייקטים סביבתיים' - לחצו כאן

 

 

מצורפים תצלומי האוויר שמהווים חלק מהסקר :