אנשי קשר 

אביאל פרטוק
רפרנט מחלקת התיירות
054-6315001

מען למכתבים: החברה לפיתוח עמק הירדן, מ.א. עמק הירדן 15132

אודות