בתום שבועות רבים של עבודה מאומצת של חברי ועדת מועצת הספורט, אנו שמחים להביא לידיעת הציבור את החוברת המצורפת שמסכמת את כלל מרכיבי רפורמת הספורט של המועצה.

 

חברי ועדת הספורט של המועצה:

יו"ר הוועדה: אודליה רחום

חברים: אלמוג אביעוז, זיו הרחול,  דני סחייק, חוה ישי, ניר אלפרט.

משקיף: מעוז פיין.