למידע על קווי אוטובוס באינטרנט:
www.bus.gov.il
מוקד טלפוני כל קו 8787*
ניתן לשלוח מסרון (SMS) למספר 8787