תנאי תשלום ונהלי הרשמה לחוגי הספורט

 • התשלום על החוג הוא שנתי
 • שנת הפעילות מתחילה ביום שלישי י"ב באלול תש"פ  1.9.2020  מסתיימת ביום שלישי כ' בתמוז תשפ"א  30.6.2021 
 • בחלק מהענפים הפעילות תסתיים במועד אחר כפי שיפורסם בהמשך
 • ישנם ענפים שיקיימו פעילויות / קייטנות בחופשות . תוכן הפעילות והעלויות יימסרו בהמשך השנה.
 • החוגים וההסעות יתקיימו בהתאם לימי הלימודים וחופשות בתי הספר (בחופשות אין הסעות).
 • שימו לב למחירים בעמודים השונים של חוגי הספורט (בחבורת החוגים).
 • העלות למשתתף שאינו תושב המועצה האזורית עמק הירדן גבוהה ב -15% 
 • השתתפות בפעילות מותנית במילוי טופס הצהרת בריאות מקוון אשר נמצא באתר המועצה.
 • רישום לשנה זו מחוייב בהסדרת חוב קיים לשנת קודמת, (אם קיים כזה)
 • ביטול חוג יתאפשר עד לתאריך 29.2.2021.  הודעה על ביטול /פרישה תימסר בכתב או במייל בלבד למשרד מחלקת הספורט
 •  אם משתתף/ת פרש/ה מהחוג לאחר 29.2.2021, יחול עליו/ה חיוב עד תום שנת הפעילות.
 • התשלום לכל אחד מענפי הספורט יבוצע באמצעות קישור באתר המועצה נא לבחור ב"אופן התשלום"  "ה.קבע חודשית" (ה. קבע חודשית באשראי לא תופס מסגרת) או באמצעות פנייה למחלקת הספורט.