תנאי תשלום ונהלי הרשמה לחוגי הספורט

 • התשלום על חוג הוא שנתי
 • שנת הפעילות מתחילה ביום ראשון א' באלול תשע"ט 1.9.2019 ומסתיימת ביום שלישי ח' בתמוז תש"פ 30.6.2020 
 • בחלק מהענפים הפעילות תסתיים במועד אחר כפי שיפורסם בהמשך. 
 • ישנם ענפים שיקיימו פעילויות / קייטנות בחופשות . תוכן הפעילות והעלויות יימסרו בהמשך השנה.
 • החוגים וההסעות יתקיימו בהתאם לימי הלימודים וחופשות בתי הספר (בחופשות אין הסעות).
 • שימו לב למחירים בעמודים השונים של חוגי הספורט.
 • העלות למשתתף שאינו תושב המועצה האזורית עמק הירדן גבוהה ב -15% 
 • השתתפות בפעילות מותנית במילוי טופס הצהרת בריאות מקוון אשר נמצא באתר המועצה.
 • רישום לשנה זו מחוייב בהסדרת חוב קיים לשנת קודמת, (ם קיים כזה)
 • אם משתתף/ת פרש/ה מהחוג לאחר יותר מארבעה חודשי פעילות, יחול עליו/ה חיוב עד תום שנת הפעילות.
 • ביטול חוג יתאפשר עד לתאריך 30.2.2020.  הודעה על ביטול /פרישה תימסר בכתב או במייל בלבד למשרד מחלקת הספורט 
 • התשלום לכל אחד מענפי הספורט יבוצע באמצעות קישור באתר המועצה או באמצעות פנייה למחלקת הספורט.