אנשי קשר במחלקה 

עפרה פייקוב
מנהלת האגף
04-6757608
050-5656037

ערן שגיא
מנהל ארגוני
04-6757644
050-8199797

ניצה כהן
מזכירת האגף
04-6757624

רותם אלטמן
קצינת ביקור סדיר
04-6757616
050-4242788