אנשי קשר במחלקה 

יאיר ילובסקי
מנהל האגף
04-6757624
052-2626141

ערן שגיא
מנהל ארגוני
04-6757644
050-8199797

ענת בז'רנו
מזכירת האגף
04-6757624

רותם אלטמן
קצינת ביקור סדיר
04-6193408
050-4242788

שיבוץ תלמידים לכיתה א' בשנה"ל תשפ"א