מסלולי לימוד ומדרגות תשלום

הרשמה 

שנת הלימודים מתחילה ב –1.9.2019 ומסתיימת ב – 30.6.2020. משך הפעילות 10 חודשים. העלות למשתתף שאינו תושב המועצה, בתוספת של 10% .
הרשמה ותשלום עד ה-1 בספטמבר . הכניסה לפעילות מותנית ברישום, תשלום מראש וסגירת חוב על השנה החולפת (במידה וקיים כזה).

תשלום

תלמיד יוכל להשתתף בפעילות רק לאחר שהסדיר את ההרשמה והתשלומים.

תלמיד חדש – תשלום מראש עם אפשרות יציאה עד חודש פברואר. החל מחודש מרץ תשלום עד סוף השנה.

תלמיד ממשיך – תשלום מראש עד סוף שנת הלימודים, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יוני 2019 .

לאחר 3 חודשי הנסיון (חודש דצמבר) במידה ופרש מהחוג/פעילות התלמיד יחויב בעלות השנתית.

התשלום דרך אתר המועצה או בצ'קים/מזומן לכל השנה במשרדי המועצה.
טל: 04-7703979 או אצל מזכירות המחול 04-7703971. 

לתשלום לחצו כאן

הערות לגבי העלויות ותשלומים
א. העלות למשתתף שאינו תושב המועצה תהיה בתוספת 10% למחיר
ב. המחירים אינם כוללים פרטי לבוש ונעליים
ג. בוגרים שיעור נסיון חינם תשלום 3 חודשים מראש.

הזכות לשינויים שמורה.

יש למלא טופס הרשמה ולשלוח במייל ל: machol@j-v.org.il    להורדת טופס הרשמה לחץ כאן