שנת הפעילות מתחילה ביום ג' 1.9.20 ומסתיימת ביום ד' 30.6.21
משך הפעילות: 10 חודשים.
ההשתתפות בפעילות מותנית במילוי טופס הרשמה, בתשלום מראש לכל שנת הפעילות ובתשלום
חוב בגין תקופה קודמת, אם קיים.

חוברת החוגים תופץ בימים הקרובים

  • ביטול חוג יתאפשר עד ה 28.2.21 בלבד. באמצעות מסירת הודעה בכתב  בנוגע לביטול הרישום למחלקה, וחיוב תשלום בגין חודש הפעילות השוטף. 

כתובת המייל של החוג למוסיקה:   music@j-v.org.il

כתובת המייל של החוג למחול:      machol@j-v.org.il 

  • חובה למלא טופס הרשמה מקוון כתנאי להרשמה. 
  1. לטופס הרשמה מקוון למוסיקה - לחצו כאן.
  2. לטופס הרשמה מקוון למחול - לחצו כאן. 
  • השעורים מתנהלים בהתאם לימי הלימודים בבית הספר. לא מתקיימים שעורים בחופשות.
  • במרכז למוסיקה ולמחול לא יתאפשר תשלום מזומן עבור שיעור ניסיון.
  • במרכז למוסיקה – השעורים פרטניים. השיבוץ לשעורי הנגינה והשירה על בסיס מקום פנוי ולכן כל המקדים להירשם מבטיח מקומו.
  • מומלץ להתקשר למחלקות המרכז למוסיקה ולמחול ולקבל ייעוץ הכוונה והתאמה לשיעורים / חוגים השונים.

אמצעי תשלום

התשלום עבור פעילות בחוג הוא באמצעות כניסה לאתר התשלומים באתר האינטרנט של המועצה ובתשלום בכרטיס
אשראי. 

המעוניינים לשלם בצ'קים / מזומן - יעשו זאת במשרדי הגבייה של מ.א. עמק הירדן ורק לאחר שנרשמו במרכז למוסיקה/למחול. מספרי הטלפון של משרדי הגבייה של המועצה: 

מספרי טלפונים לצורך תשלום במחלקת הגביה: 04-6757692, 04-6757634, 04-6757612, 04-6757681, 04-6757667

 

 

 

ליצירת קשר עם מרכז המוסיקה:

מייל: music@j-v.org.il

טלפון: 04-7703973

ליצירת קשר עם מרכז המחול:

machol@j-v.org.il

טלפון: 04-7703971