יש לצרף דף פרוט בכתב ברור

מגיש ההמלצה לקבלת הפרס

Browser not supported