תלמידים/ות והורים יקרים,
אנו נערכים לחזרה לפעילות במתכונת חדשה במרכז למוסיקה, בהתאם לנהלי משרד החינוך ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.
הפעילות תתחדש החל מיום שלישי 1.9.20 ועד לסוף שנת הפעילות.
התשלום יתחדש ויחוייב בהתאם לזאת.

להלן ההנחיות המחייבות לשם קיום הפעילות:

  1. יש למלא טופס הצהרת בריאות כולל חתימה, בכל יום פעילות שאליו מגיע התלמיד ולשלוח אלינו.
  2. התלמידים יגיעו למרכז למוסיקה בתנאי שאינם נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות:
    ללא חום מעל 38 מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה, שיעול, קשיי נשימה ושלא נחשפו לחולה מאומת.
  3. תותר הכניסה אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים לאחר חתימה על הצהרת בריאות כנדרש.
  4. הורה או מלווה או כל אדם אחר לא יוכל להיכנס או לשהות במרכז למוסיקה ככלל, אלא במקרה חירום ובאישור המנהלת.
  5. תלמידים, מורים ואנשי צוות יגיעו למרכז למוסיקה עם מסכת פה ואף ויש לעטות אותן במרחב הציבורי. בזמן השעור אין צורך במסכה, לרבות הצוות. יש להקפיד על מרחק 2 מטר.
  6. בעת ההגעה יש להימנע מהתקהלויות ויש להקפיד על שמירת מרחק 2 מטר בין הנוכחים.
  7. תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. המורה והתלמיד יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי חיטוי.

אנא מכם, גלו אחריות בנושא!
בתקווה לימים טובים ובריאים על כולנו!
נירה וצוות המרכז למוסיקה.

הצהרת ההורה

אני מצהיר/ה בזאת בנוגע לילדנו: אם הילד/ה אינם מרגישים טוב, אם יש לו/לה חום מעל 38 מעלות, אם הוא/היא סובל/ת משיעול או קושי בנשימה - אני מתחייב/ת שלא להביאו לשיעור במרכז המוסיקה. כמו כן הוא/היא ייבדקו באופן מיידי ואני אדאג לעדכן את הנהלת מרכז המוסיקה

Browser not supported