1
בחירת חוג
2
הצהרת בריאות
3
אישור וחתימה על מסמך תנאים ונהלים
4
אישור וחתימה

בחירת החוג או הפעילות הרצויים מתוך חוברת החוגים.

לחוברת החוגים לחצו כאן.

כשיר מבחינה בריאותית לפעילות ספורטיבית (חובה) שדה חובה

תנאי תשלום ונהלי הרשמה לחוגי הספורט

 • התשלום על החוג הוא שנתי
 • שנת הפעילות מתחילה ביום שלישי י"ב באלול תש"פ  1.9.2020. ומסתיימת ביום שלישי כ' בתמוז תשפ"א 30.6.2021. 
 • בחלק מהענפים הפעילות תסתיים במועד אחר כפי שיפורסם בהמשך. 
 • ישנם ענפים שיקיימו פעילויות / קייטנות בחופשות . תוכן הפעילות והעלויות יימסרו בהמשך השנה.
 • החוגים וההסעות יתקיימו בהתאם לימי הלימודים וחופשות בתי הספר (בחופשות אין הסעות).
 • שימו לב למחירים בעמודים השונים של חוגי הספורט (בחבורת החוגים).
 • העלות למשתתף שאינו תושב המועצה האזורית עמק הירדן גבוהה ב -15% 
 • השתתפות בפעילות מותנית במילוי טופס הצהרת בריאות מקוון בשלב הקודם של הטופס.
 • רישום לשנה זו מחוייב בהסדרת חוב קיים לשנת קודמת, (אם קיים כזה)
 • ביטול חוג יתאפשר עד לתאריך 28.2.2022. הודעה על ביטול /פרישה תימסר בכתב או במייל בלבד למשרד מחלקת הספורט
 • אם משתתף/ת פרש/ה מהחוג לאחר 28.2.2022, יחול עליו/ה חיוב עד תום שנת הפעילות.
 • התשלום לכל אחד מענפי הספורט יבוצע באמצעות קישור באתר המועצה נא לבחור ב"אופן התשלום"  "ה.קבע חודשית" (ה. קבע חודשית באשראי לא תופס מסגרת) או באמצעות פנייה למחלקת הספורט.

אנא סמן (חובה) שדה חובה
 

הסכמה להעלות תמונות מפעילות המרכז לפייסבוק/פרסומי הפעילות שלנו (חובה) שדה חובה

הסדרת תשלומים (חובה) שדה חובה

Browser not supported