התמחות שם קליניקה טלפון
אקסס בארס יערית חומרי בית זרע 052-5935500
אקסס בארס קרן פלקס אשדות יעקב איחוד 050-8652696