התמחות שם קליניקה טלפון
הילינג חן תנחלסון אשדות יעקב מאוחד 050-7209805