התמחות שם קליניקה טלפון
ויפאסנה המרכז למדיטציית ויפאסנה בישראל דגניה ב 03-6123822