טפסי גזברות המועצה

שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
הגשת דוחות כספיים אחידים לועדים מקומיים חוזר מנכל.pdf טפסי גזברות המועצה 11/01/2018
תקציב אחיד וועדים מקומיים לשנת 2013.xls טפסי גזברות המועצה 11/01/2018
קובץ תקציב אחיד לועדים מקומיים לשנת 2016.xlsx טפסי גזברות המועצה 11/01/2018
קובץ-תקציב-אחיד-לועדים-מקומיים-לשנת-2016.xls טפסי גזברות המועצה 11/01/2018
צו מיסים לשנת 2017.pdf טפסי גזברות המועצה 11/01/2018
טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק.docx טפסי גזברות המועצה 19/08/2018