המועצה האזורית עמק הירדן רואה באוכלוסיית ההורים גורם חשוב ומשמעותי בבניית החוסן הקהילתי ובהתפתחות הקהילה. משום כך, היא שמה דגש על הרחבת הידע ומתן כלים בתחום ההורות.
בימים אלו, מופץ בכל הישובים 'קול קורא' של המועצה, שנועד לתמוך ולסייע בקיום הרצאות וסדנאות להורים במגוון נושאים. זוהי למעשה יריית הפתיחה של 'הורות בעמק' – בית ספר להורים שיתחיל לפעול במועצה בשנת תש"פ.
'הורות בעמק' הוקם מתוך ראיית הצורך והחשיבות הגדולה של עבודה עם הורים וחיזוק ההורה כ"מבוגר המשמעותי" ביותר בחיי הילד.
מטרת הפרוייקט הנה לאגד, לשדרג ולהנגיש את כל הפעילויות להורים שמתקיימות מטעם המועצה, הן ברמה האזורית והן ברמה היישובית. לצורך כך, חברו מרבית אגפי המועצה בראיה מתכללת ואיגום משאבים.
פתיחה חגיגית של ביה"ס תיערך לאחר החגים.