בבוא עונת החורף, במיוחד במועצות אזוריות המתאפיינות בישובים קהילתיים ובניה פרטית, מתכנסות משפחות רבות מדי ערב סביב תנור העץ, הקמין המיתולוגי והרומנטי, משליכות עוד בול עץ לתנור ומקלפות את שכבות הביגוד שעטפו אותן במהלך היום.

מה שרובנו לא מודעים אליו, הוא העשן המיתמר מארובת הקמין ומרחף מעל בתי שכנינו, חברינו. לעיתים, המפגע הנוצר בעקבות עשן זה הינו בלתי נסבל ומסוכן לאחדים.

חשוב להבין: החקיקה הקיימת היום בנושא זה הינה ברורה - אך בעייתית. לדוגמא: קיימים מספר תקנים המתייחסים לתנורי הסקה, ארובות וחומרי בעירה; בבואכם לרכוש תנור עצים, יש להקפיד על קיומו של תקן ישראלי 838 ות"י 1368 (לנוחותכם - תקנות הסקה ביתית של המשרד להגנת הסביבה). כמו כן, יש להקפיד על שימוש בחומר בעירה טבעי ויבש, אין לשרוף עצים לחים או פסולת עץ צבועה.

אז למה בעייתית? הרי ברור לנו כי כל שריפה של חומר מייצרת עשן, סמיך יותר או פחות, מזהם יותר או פחות. הסיבה היא שהדרכים העומדות לרשותנו לקבוע מהו מפגע אמיתי - אינן מוחלטות וניתנות לקביעה אבסולטית. 

- יתכן כי התנור מחזיק בתקנים המתאימים - אך מפעיליו שורפים עץ לח/ טרי.

- יתכן שכיוון הרוח מוביל את העשן ישירות לבית השכנים.

וישנם עוד מספר רב של גורמים המשפיעים. לכן, באופן כללי המשרד להגנת הסביבה ממליץ לעבור לחימום בדלק, גז או חשמל.

אם אתם בכל זאת משתמשים בדלקים מוצקים, הביאו בחשבון את חבריכם ושכניכם העלולים לסבול מתפעול לקוי של התנור. המועצה תמשיך לנסות ולסייע בדרכי אכיפה, אולם הפתרון הטוב והמומלץ מכולם הוא שתיווצרנה הסכמות והבנות בין הדיירים והשכנים.

היחידה הסביבתית במועצה, במקביל לפעולות האכיפה המסורות לה, ממליצה על ניסוח אמנה קהילתית שתגובש ע"י חברי האגודה והתושבים ותאומץ בהסכמה על יד כלל החברים. הפתרון האנושי מסוגל לגבור גם על הפיזיקה הפשוטה.

בברכת חורף מבורך וחמים.

היחידה הסביבתית ,אגף תפעול שפ"ע