בישיבת תקציב מיוחדת שקיימה המועצה, אושר השבוע התקציב השנתי. סך כל תקציב המועצה לשנת 2020 הוא: 179 מיליון ו-456 אלף שקל. זהו גידול של 3.61% (6 מיליון ו-292 אלף שקל).

סך הכל ההכנסות העצמיות של המועצה בשנת 2020: 96 מיליון ו-346 אלף. מתוך זה 56 מיליון ו-500 אלף הכנסות מארנונה. הארנונה הכללית היא נתח של 31% מתוך התקציב.

במסגרת חישוב הכנסות המועצה נלקח בחשבון העדכון האוטומטי בגובה הארנונה (2.58%).

שינויים משמעותיים בתקציב:

תקציב השירות לתושב גדל ב-574 אלף שקל. (ניקוי פחים גדל ל-200 אלף שקל; אחזקת כבישים גדל בסכום של 40 אלף שקל ל-250,000 שקל; ניקיון חזות המועצה: תוספת של 40 אלף שקל, לסך כולל של 990 אלף שקל).

סעיף ההחזר לישובים במסגרת תקציב זה גדל ב-284 אלף שקלים ועומד על 5 מיליון ו-100 אלף שקל.

לימי ההולדת של ישובים הוקצו 200 אלף שקל.

תקציב מערכת החינוך גדל בכמיליון וחצי שקל (כ-8.44%) והוא עומד על 73,684,000 שקל. (350 אלף שקל הוקצו לטובת פרוייקטים בחינוך; 140 אלף שקל לטובת תחזוקת מבני חינוך וגנים בישובים).

תקציב תיכון בית ירח הוא 30 מיליון שקל. הגדלה של 3 מיליון ומאתיים אלף שקל.

כמו כן התבצעה הגדלה של מספר סעיפים בתקציב התרבות: פעילות תרבותית במרחב, הגדלת תקציב מועדון התיאטרון, תקציבי פעילות הספריה ותיאטרון הנוער גדלו.

בתקציב קיים סעיף של 150 אלף שקל לטובת נוהל תמיכות, אשר יפורסם בישיבת המליאה של חודש ינואר.

לקראת החודשים יוני-יולי, תתקיים בחינה מחודשת של סעיפי התקציב על פי נתוני הביצוע בפועל ובהתאם להתפתחויות במישור הארצי.

מספר התושבים המתגוררים בעמק הירדן על פי מרשם משרד הפנים (אוקטובר 2019) הוא 15,326.

להורדת המצגת שהוצגה בישיבת המליאה - לחצו כאן.

לתקציב המועצה לשנת 2020 - לחצו כאן.