אגף החינוך הנוער והספורט ואגף קהילה ושירותים חברתיים מפעילים שירות מענה טלפוני מקצועי לתושבים, הורים ותלמידים. השירות מסתיים בשעה 16:00. 

אנשי המקצוע אשר יענו למתקשרים הינם פסיכלוגים ועובדים סוציאליים. ניתן לפנות אליהם במקרים שנדרש מענה למצבי לחץ וחרדה או כל קושי רגשי אחר הנגרם מהמצב.

מספרי הטלפון של השירות הינם:

04-6757609/10.04-6757671

04-6757682/3