בעלי עסקים, תושבות ותושבי עמק הירדן היקרים,

אנו במועצה ערים למצב שנכפה עליכם. בימים אלה אנו שוקדים להציף בעיות שמגיעות אלינו מהשטח על מנת שיינתן מענה אפשרי על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים.

לשכת ראש המועצה מסייעת לכל הפונים בהפנייה אל הגורם הרלוונטי שיכול לסייע. מוזמנות/ים לשלוח מייל ללשכה lishca@j-v.org.il  . טלפון: 04-6757600

 

אפשרות לדחיית תשלום ארנונה

בהתאם להוראות משרד הפנים ניתן לדחות את תשלום הארנונה לבעלי עסקים בלבד עד ליום ה-1 במאי 2020. למועצה אין סמכות לתת פטור מארנונה אלא על פי קריטריונים חוקיים שמוכתבים לה.

אתם מוזמנים ליצור קשר בכל שאלה או סוגיה שאינה ברורה לכם עם גזברית המועצה ליאת מלכה במייל gizbar@j-v.org.il או עם מנהלת מחלקת הגביה אנה וישניבצקי במייל gvia_head@j-v.org.il

נכון לרגע זה, בשל מגבלות שהוטלו על הרשות המקומית, אין לנו היתר לבצע פריסה נוספת של התשלומים. ועם זאת, המועצה תמשיך לפעול מול משרד הפנים כדי שיימצא מענה לסוגיות השונות, עבור בעלי העסקים כמו גם עבור תושבים שאינם בעלי/ות עסקים. 

להודעת מנכ"ל משרד הפנים לחץ כאן.