בעלי עסקים, תושבות ותושבי עמק הירדן היקרים,

בהמשך להחלטת משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי במסגרת הסיוע הכלכלי לעסקים על רקע משבר הקורונה, אושרו ביום 21/4/2020  על ידי משרד הפנים תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מס' 2)  התש"ף -  2020שיאפשרו מתן הנחה בשיעור של 100% מתשלום ארנונה לעסקים לתקופה של 3 חודשים: מרץ, אפריל ומאי 2020.  לעיון בתקנות לחצו על קישור הבא

 
מצורף דף הסבר בנוגע לאופן שבו תיושם החלטת שר הפנים בחשבון הארנונה שלכם
 

לשאלות הבהרה ניתן לפנות בשעות המענה הטלפוני אל מחלקת גביה

בימים א-ה :

8:30-12:30  
13:30-15:30
הפסקת צהרים 12:30-13:30:

 

פקס: 04-6757697