מרכז השיטור הקהילתי של עמק הירדן מבצע בימים אלה פעולות אכיפה של הנחיות משרד הבריאות, במסגרת המלחמה כנגד התפשטות נגיף הקורונה.
מרכז שיטור קהילתי בעמק מבצע ביקורות פתע למחוייבי בידוד בעמק הירדן.

כל מחוייב בידוד שלא ימלא אחר ההנחיות של משרד הבריאות - יקבל דו"ח כספי בסכום שנע בין 3000 ל-5000 ₪.
על מנת למנוע אי נעימות וקנסות מיותרים, אנו מבקש מכולם לקיים את הוראות הבידוד במלואן.

להנחיות הבידוד של משרד הבריאות