מצורף לעיון דו"ח מבקר המועצה מר אהוד נוסן, בנוגע לפעילות הוועד המקומי פוריה נווה עובד. הדו"ח נמסר לחברי מליאת המועצה ולראש המועצה בתאריך ה-2 באוקטובר 2018.

לקריאת הדו"ח הסופי של המבקר לחצו כאן