לשם קבלת שירותים של רשות האוכלוסין, יש לפנות למשרדי רשות האוכלוסין, או לבקש מידע באמצעות חיוג למספר 3450*.

את השירותים הבאים ניתן לקבל אך ורק במשרדי מירשם האוכלוסין וההגירה או באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

  • הודעה על שינוי מען.
  • תעודת לידה 
  • תמצית רישום
  • תעודת פטירה