בשבוע הבא, בין ה-4 ל-7 באוגוסט, תבצע המועצה עבודת חפירה והטמנה של קו ביוב במסגרת פרוייקט המאסף המזרחי שלב ג'.

תוואי העבודות יתחיל ממזרח למשקל בכניסה למול כנרת ועד לשער היציאה אל דגניה ב'.

העבודות יחלו ביום שלישי ה-4 באוגוסט בלילה; ויסתיימו ביום שישי ה-7 באוגוסט לפנות בוקר.

העבודות יבוצעו רק במהלך שעות הלילה (שלישי, רביעי וחמישי) ויסתיימו בכל פעם לפנות בוקר בין 04:00 ל-5.00 בבוקר. במקום יותקנו הסדרי תנועה והכוונה מתאימים.