וטרינר המועצה קבע לכל ישוב תאריך אחד בשנה שבו ניתן יהיה להביא את הכלבים מאותו ישוב כדי לקבל חיסון. 

מצורפת הרשימה המלאה של הישובים (למעט ישובים בודדים שבהם אי אפשר לרכז את התאריכים של כל הכלבים בישוב).

לרשימת תאריכי החיסון השנתי - לחצו כאן.