בעלי עסקים שהמחזור השנתי שלהם נמוך מ-200 מיליון שקל ואשר היקף הכנסותיהם נפגע בסדר גודל של מעל 60% - יהיו זכאים להנחה בארנונה בהיקף של 95%. הנחה בהיקף דומה תינתן גם לעסקים שמחזורם נע בין 200 מיליון שקלים ל- 400 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של למעלה מ-80%.

את ההחלטה הובילו משרדי האוצר והפנים, בשיתוף עם רשות המיסים, הסוכנות לעסקים קטנים, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות בישראל.

זהו המתווה שגובש במסגרת תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני 2021. בימים הקרובים נפרסם בהנחיות מפורטות כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת ההנחה. 

על-פי התקנות, תוענק הנחה בהיקף של 95% מסך החיוב לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון שקלים ואשר נפגעו בהיקף של מעל ל-60% (כלומר: חלה ירידה של 60% ויותר במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד).

כמו כן, תוענק הנחה בהיקף של 95% גם לעסקים שמחזורם נע בין 200 מיליון שקלים ל- 400 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של למעלה מ-80%. בד בבד, ישופו הרשויות המקומיות בסכום כולל של כ-1.3 מיליארד שקלים בשל אובדן ההכנסות בגין הנחות אלה.

המהלך, שהובילו משרד הפנים ומשרד האוצר, נעשה בשיתוף רשות המיסים, הסוכנות לעסקים קטנים, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.

מדובר במענקים דו חודשיים החל מיוני 2020, כשהזכאות להנחה תיבחן ותינתן על בסיס דו חודשי.

הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה לקחה על עצמה את הטיפול בנושא והיא שתעניק את ההטבה לעסקים.

להגשת בקשה להנחה בארנונה לעסקים קטנים - לחצו כאן.