מליאת המועצה האזורית עמק הירדן אישרה השבוע פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2019. התקציב לשנה זו עומד על סכום של כ-173 מיליון שקל. מדובר בגידול של כ-6% ביחס לתקציב השנה שעברה.

בין יתר הנתונים שיש להם השפעה ניכרת על פניו של תקציב המועצה בולטת העובדה, כי מספר התושבים בעמק ירדן גדל בתוך שנתיים ב-8% (בעמק חיים כיום 15,144 אישה ואיש).

להצגה מפורטת כולל הסבר אודות תקציב 2019

לריכוז סעיפי תקציב 2019