קבינט הקורונה של ממשלת ישראל החליט כי החל ביום ראשון ה-18 באוקטובר בבוקר, יתבצע החלק הראשון של הסרת ההגבלות במסגרת הסגר הכללי.
ההחלטה קובעת כי ניתן יהיה להפעיל את מסגרות החינוך עבור ילדים בגילאי לידה עד שש, כולל  צהרונים.

במהלך ימי הסגר חלה ירידה משמעותית בהיקף התחלואה בעמק הירדן. אנו קרובים מאד למצב שבו כל ישובי המועצה יוכרזו ירוקים על פי מתווה הרמזור של פרופ' גמזו. חובתנו היא לשמור על מצב זה ולהמשיך להוריד את מספר החולים המאומתים בעמק.
לפיכך: 

  • לא תתאפשר כניסה של הורים לתוך הגנים, פרט למקרים שבהם יוחלט על פרק הסתגלות. ככל שנדרשת הסתגלות, תהיה אפשרות להורה/אחראי על הילד, לשהות עד 10 דקות עם הילד/ה בחצר הגן/שטח הפתוח.
  • ככל שנדרש להכניס הורה/אחראי לכיתת הגן, לא תותר כניסה של יותר מהורה/אחראי אחד לכיתת הגן בכל זמן, ולשהות עד 10 דקות לכל היותר. ההורה/אחראי יקפיד לעטות מסכה וימנע ככל האפשר מקירבה כלשהי לנוכחים - פרט לילדו/ילדתו.
  • ההורה/אחראי יהיה רשאי להיכנס לשטח הגן לאחר תשאול על פי נוסח ההצהרה ומדידת חום ע''י צוות הגן.
  • יש להקפיד על כללי ההיגיינה במסגרות ובבתים.  
  • ילד או איש צוות הסובל מתסמינים – מתבקש לדווח על כך, להישאר בבית ולהגיע במהירות האפשרית לבדיקת קורונה. 
  • על פי הנחיות משרד הבריאות, הגננות והסייעות יעטו מסכות במהלך הפעילות בגן. הילדים - פטורים ממסכה. 
  • אנו ממליצים בחום לכל הגננות, הסייעות וצוות הגן לעבור בדיקת קורונה באחד ממתחמי הדרייב אין הפועלים בצפון בלי צורך בהפניה.  

ככל שיתקבלו הנחיות נוספות על אופן הפעלת המסגרות – אנו נעדכן בהקדם האפשרי. 
בהודעה על פתיחה חלקית של מערכת החינוך מדגישה הממשלה, כי במקרה שנתוני התחלואה יעלו שוב – תיעצר החזרה לחיי שיגרה ושוב יוטל סגר. אנו מבקשים מההורים ומאנשי הצוות – שימרו על בריאות הילדים ועל בריאותכם. כך נוכל לשוב בהדרגה לשיגרה כמעט מלאה.

למתחמי הדרייב אין הפועלים בצפון ללא צורך בהפניה - לחצו כאן