המועצה האזורית עמק הירדן החליטה, בשיתוף עם מארגני צליחת הכנרת - כי האירוע לא יתקיים השנה. מדובר באירוע הספורט הגדול והוותיק ביותר מסוגו. כמו כן הוחלט לבטל את מסע האופניים סובב כנרת לשנת 2020.

הצליחה תוכננה ל-31 באוקטובר השנה (לאחר שנדחתה מחודש ספטמבר). בעקבות ההנחיות וההגבלות החדשות - קיבלה המועצה האזורית עמק הירדן החלטה שלא לקיים השנה את צליחת הכנרת.

זו הפעם הראשונה בתולדות הצליחה במתכונתה הנוכחי (מאז 1954) שהאירוע אינו מתקיים כלל.