המשרד להגנת הסביבה והמועצה האזורית עמק הירדן מקיימים יוזמות חינוכיות סביבתיות ומבצעים להעלאת המודעות בקרב תושבי עמק הירדן והאזור כולו.  מבצעי הניקיון יתקיימו על ידי תנועות הנוער, תלמידים ואזרחים. המבצעים נועדו להגביר את המודעות לצורך בשמירה על ניקיון המרחב הציבורי, במניעת נזקי הפסולת, בתרבות הצריכה ועוד.