אגף חינוך, נוער וספורט במועצה ממשיך ליזום ולקיים גם בימי הקורונה פעילויות עבור הילדים והנוער בשותפות עם היישובים.
מצורפת תוכנית מחלקת הספורט ומרכז עידן לחינוך חברתי עבור ילדי א'-ו' ובני הנוער ז'-י"ב.

הפעילויות מתקיימות בישובים בהתאם להנחיות משרד הבריאות