משרד הבריאות עידכן היום (12.11) את נוהל הבידוד: החל מחמישי בחצות הלילה, יכנס לתוקפו נוהל הבידוד החדש.

במסגרת הנוהל החדש, אדם בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת או חזרה מחו"ל, יוכל לסיים את תקופת הבידוד בתוך 12 יום, בתנאים הבאים: 

  • יירשם כמבודד במאגר משרד הבריאות, בטופס המקוון או באמצעות מוקד קול הבריאות.
  • יבצע בדיקת קורונה ראשונה, מוקדם ככל האפשר לאחר כניסתו לבידוד.
  •  יבצע בדיקת קורונה שניה, מהיום ה-10 לאחר המגע האחרון עם החולה או הכניסה לישראל, ולפחות 24 שעות לאחר ביצוע הבדיקה הראשונה. 
  •  יש לבצע את הבדיקות בנקודות "היבדק וסע" או בנקודות ייעודיות למבודדים.
  •  אם שתי הבדיקות תהינה שליליות, יישלח למבודד אישור (במסרון או בשיחה טלפונית), ורק אז הוא יוכל לצאת מבידוד 12 ימים לאחר המגע האחרון עם החולה או החזרה מחו"ל. 
  •  אם למבודד מופיעים תסמינים בכל זמן במהלך הבידוד, אין לקצר בידוד ויש להיבדק שוב.
  •  הנוהל יחול גם רטרואקטיבית, על מי שכבר נמצא בבידוד היום.
  • אם מישהו חושב שנעשה לו עוול ולא קיבל שיחרור מבידוד אף על פי שמגיע לו , יש לפנות ל-5400*
  • לפרטים נוספים בנוגע לבדיקות קורונה   לחצו כאן .

סופ"ש נעים,

זהר יחיאלי - יחידת הבריאות
מועצה אזורית עמק הירדן