משרד הבריאות פירסם מספר דגשים חשובים בכל הנוגע לחיסונים הניתנים בימים אלה:
  • מנה שנייה של חיסון חברת פייזר ניתנת - 21 יום לאחר המנה הראשונה. רצוי להיצמד לתכנית זו.
  • מרווח יותר גדול מ-21 יום אינו מבטל את יעילות המנה הראשונה. אפשר לתת גם אם חלפו מספר ימים.
  • מטופל שחלה בקורונה (מוכחת עם PCR חיובי) לאחר שקיבל מנה ראשונה של חיסון:  אין צורך לתת לו מנה שנייה.
  • האם אנשים בבידוד צריכים לקבל מנה שנייה? אין לצאת מבידוד על מנת לקבל מנה שנייה. את המנה השנייה יקבל המבודד/ת לאחר סיום תקופת הבידוד. איחור במנה השנייה אינו מבטל את יעילות החיסון.
  • משך הזמן הנדרש בין חיסון קורונה לכל חיסון אחר (שפעת , טטנוס וכו') - קוצר ל- 7 ימים (במקום 14 יום). אם יש חובה לתת חיסון אחר, הדבר אפשרי.
  • אם מופיעה תגובה אלרגית קודמת לחומר ניגוד (בבליעה או בהזרקה): מותר לתת את החיסון.
  • דרכון ירוק' ו'תעודת מתחסן' יינתנו על ידי משרד הבריאות ולא על ידי הרופא המטפל.