רשות המיסים שיגרה לאחרונה הודעה לכל הרשויות המקומיות בארץ עם פירוט שיעור הטבות המס המגיע לכל אחד מהישובים בשנת המס 2019. הרשימה הופצה בקרב הרשויות השונות בשל העובדה כי לאחרונה אושרו הטבות מס שתוקפן לחצי שנה בלבד ולא לכל שנת 2019.

מצורפת כאן הרשימה המלאה של הישובים הזכאים להטבת מס בשנת 2019. (ישובי המועצה האזורית עמק הירדן מודגשים)