אגף תפעול ושפ"ע במועצה האזורית עמק הירדן מקדם שורה של פעילויות, שמטרתן להעלות את המודעות לנושא המחזור ולהפחתת כמויות הפסולת המובלות להטמנה.

כחלק ממערך הפעילויות ועל מנת לעודד שימוש במוצר איכותי במרחב הביתי, האגף מסבסד רכישת קומפוסטרים (מדשנים) לתושבי עמק הירדן.

מדשן הוא מיכל מאוורר למחזור פסולת אורגנית כמו שאריות מזון, גזם ועוד. הוא מתאים לשימוש בחצר הבית. הפסולת האורגנית הביתית המושלכת לתוך המדשן עוברת פירוק שאחריו מתקבל דשן (קומפוסט), שאותו ניתן אחר כך לפזר בגינה לדישון הקרקע. 

המועצה רכשה מדשנים איכותיים המתאימים למשפחה ממוצעת בבית עם גינה.

המועצה מסבסדת 50% מעלות המדשן ברכישה קבוצתית.

מחיר מדשן (קומפוסטר) אחרי סבסוד: 160 ₪ כולל מע"מ.

המעוניינים/ות לרכוש מוזמנים לפנות אל רכזת החינוך הסביבתי באגף תפעול ושפ"ע, דוריס שאהין עסאקלה בטלפון 04-6757648 או באמצעות מייל: tavrua@j-v.org.il