משרד החינוך ריכז שאלות ותשובות בנושא התוכנית הלאומית לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב.

התוכנית כוללת 5 שכבות הגנה שנועדו להבטיח את בריאות התלמידים וצוותי החינוך בתוך מוסדות החינוך ולשמר את רצף ושגרת הלימודים לאורך השנה הקרובה. המשרד ימשיך לעדכן ולמסור מידע מסודר על פעולות המשרד לקראת פתיחת השנה ובמהלכה.